Taşeronların Kadroya Geçiş Sınavı İlanı

Taşeronların Kadroya Geçiş Sınavı İlanı

    01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü maddelerinin Uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen tebliğinin 14 ncü ve 15. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığınca belirlenen 14 - 15 Mart 2018 tarihleri arasında, çalışmış oldukları birimlerde yaptıkları işlere göre, Uygulamalı şekilde yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan personellerin isim  listesi yayınlanmıştır. Yapılacak sınavın yer, tarih ve saatlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. Uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. 09/03/2018

    Gerze Belediyesi Taşeron Statüsü'nde ki işçilerin gireceği Uygulamalı Sınav yerleri ve saatlerine aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz;

http://www.gerze.bel.tr/sinavagirmeyehakkazananpersonellistesiilani.pdf


gerze fotoğrafları