Başkan ŞENSOY Kamuoyuna Seslendi

Başkan ŞENSOY Kamuoyuna Seslendi

       “Günümüz itibariyle ilçemiz 19 Mayıs Mahallesi Eski Muhtarı 19 Mayıs Mahallesi’nde ki alanla ilgili yerel bir gazeteye açıklama yapmış, bunun akabinde vatandaşlarımızın doğru yönlendirilmesi sebebiyle konu hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur.

         19 Mayıs Mahallesi Eski Muhtarının 21.03.2018 tarihli belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde (mahalle sakinlerinin toplu imzalamış olduğu) cami alanı talebinde bulunulmuş ve cevabi yazıda küçük ibadet yerinin minimum 1000 m2 , orta ibadet yerinin minimum 2500 m2 olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlendiği belirtilerek minimum ibadet yerini karşılayacak alan bulunmaması dolayısıyla red edilmiştir.

         Ancak konu ile ilgili toplu başvurular dolayısıyla 1/1000 ölçeli Uygulama İmar Planında “SPOR ALANI” olarak ayrılan 5000 m2’lik alanın 1000 m2’sinin “İBADET YERİ” olarak düzenlenmesine karar verilmiş ve haber metninde de yansıtıldığı şekilde 05.12.2018 tarih 104 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır.

         3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi “… Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. İmar Planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir…” şeklindedir. Onaylanıp kesinleşen Plan tadilatı dosyası kanun gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yollanmış ve 30.04.2019 tarih 3340 sayılı yazı ile yapılan Plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 9. Ve 26. Maddelerine aykırı olduğu kurumumuza bildirilmiştir.

         Bu bağlamda gerekli iş ve işlemlerin yapılarak Valiliğe bilgi verilmesi kanuni bir zorunluluktur. 08.05.2019 tarih 55 sayılı Belediye Meclis kararı ile de 2013/17 Genelge kapsamında İmar Planı İnceleme Raporuna göre gerekli düzenlemelerin yapılması karar altına alınmış ve Kurumumuz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde söz konusu çalışmalar mevzuat hükümleri doğrultusunda devam ettirilmektedir.

         Üzülerek söylüyoruz ki söz konusu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında Cami Alanı oluşması mümkün olmayıp bölge ihtiyacını karşılayacak alan arayışı devam ettirilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

         Saygılarımla,

 

                                                                                                                              Cevat ŞENSOY

                                                                                                                              Gerze Belediye Başkanı






gerze fotoğrafları
Whatsapp Hattı
betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans