KAÇAK VE İZİNSİZ YAPIYA GEÇİT YOK

KAÇAK VE İZİNSİZ YAPIYA GEÇİT YOK

    Gerze Belediyesi'nin kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği, yasalar ve mevzuat dahilinde büyük bir titizlikle devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak; “Çalışmalar çerçevesinde öncelikle yıkım kararı alınmış kaçak ve izinsiz tüm uygulamalara hiçbir ayrım yapılmaksızın müdahale edilmektedir. Bu kapsamda, yıkım işlemi hukuki süreç tamamlanana kadar ertelenen bazı kaçak ve izinsiz uygulamalara ilişkin olarak bilgi kirliliğine yer vermemek adına, bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

    İlçemiz 19 Mayıs Mahallesi E34A19A4B pafta, 410 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taŞınmaz üzerinde 23/11/2017 tarih, 132 sayılı inşaat ruhsatı ile yapılan yapı hakkında 12/12/2018 tarih 5903 sayılı dilekçe ile Şikayette bulunulmuş ve ruhsata aykırı yapı yapıldığı bildirilmiştir.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemede; bodrum katta, yan bahçe mesafesi içinde (yapı yasaklı alan) iç ölçüleri 2,50 X9,00 m; yüksekliği 2,70 m betonarme yapı yapıldığı, üzerine aynı ölçülerde demir profiller kullanılarak kapalı alan oluşturulmak için imalatın devam ettiği tespit edilmiştir.

    19 Mayıs Mahallesi  E34A19A4B pafta, 410 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen 27 m2’lik alanda bahçe mesafesi ihlal edilerek yapılaşma yapıldığı, 17/12/2018 tarihli yapı tatil zaptı ile tespit edilmiştir. Ancak söz konusu imara aykırı iş ve işlemler ile ilgili mülk sahibinin 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı yasanın 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici madde gereği imar barışına başvuru yapması dolayısıyla işlem tahsis edilememiştir.

    Söz konusu imara aykırı yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesinin 12/02/2019 tarih 1502 sayılı yazı ile iptal edildiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bildirildiği ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Ve 42. Maddeleri gereğince başlatılan işlemlerin sonuçlandırılarak sonucundan Valiliğe bilgi verilmesi talep edildiği anlaşılmıştır. Ancak kurumumuz tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Ve 42. Maddelerinin uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “İmar Barışı” kapsamında yerine getirilememiş olması dolayısıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesinde de belirtildiği üzere Valilik Kanalı ile sonuçlandırılması uygun bulunmuş, söz konusu iş ve işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Ve 42. Maddelerinin Valilik Makamında sonuçlandırılmasına yönelik, 3194 sayılı İmar Kanunun 6495 sayılı kanunla 8. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 59. Maddesi ve Bakanlıkça çıkartılan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek Yapıya İlişkin Denetimler ve Esasları” kapsamında başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

    Bu doğrultuda yıkım kararları, Gerze Belediye Encümeni tarafından 26.07.2019 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca alınmıştır.

    Yıkım kararına istinaden yapı sahipleriyle görüşülmüş ve gerçekleşen görüşme neticesinde karşı taraf ile ortak karar alınarak günümüz itibariyle yıkım işlemleri başlatılmıştır.Bu doğrultuda da bizlerle aynı düşünceyi paylaşan ve kolaylık sağlayan yapı sahiplerine teşekkür ederiz.
Gerze Belediyesi'nin tesis ettiği işlemler, hukuk çerçevesinde, tarafsız ve tümüyle şeffaftır. Hiçbir kişi, kurum veya tüzel kişiliğe karşı ön yargılı bir tutum içerisinde bulunmayan belediyemiz, yargı kararları ile denetlendiği üzere iş ve işlemlerini usul ve yasalara uygun şekilde sürdürmektedir.


    Gerze Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadele seferberliği, Gerze halkının ve Gerze’nin menfaatlerini korumak, Gerze’nin doğasını, çevresini, denizini tahrip ve talan eden tüm gayrimeşru uygulamalara bir son vermek amacıyla başlatılmıştır ve büyük bir kararlılıkla devam edecektir.”

   NOT: Belediyemiz Resmi Web Sitesi'nce yayınlanan bu haberin tarafımızdan izin alınmadan herhangi bir Resmi Gazete, Haber Sitesi, Gazete ve Haber Siteleri'ne ait Sosyal Medya'larda paylaşılması yasaktır.


gerze fotoğrafları
Whatsapp Hattı
betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans